Penghalang Doa - II PDF Print E-mail
Written by DR S H TOW   
Wednesday, 21 April 2010 14:05

Penghalang Doa - II

ORANG KRISTEN TIDAK BOLEH BERDOA UNTUK ORANG MATI

  1. Tidak ada satu tempatpun di dalam Alkitab kita yang memerintah kita berdoa untuk orang mati.
  2. Doa bagi orang mati adalah penyembah berhala dan sia-sia. Pada saat kematian “nasib manusia sudah termeterai.” Dan hanya menunggu penghakiman Allah. "Dan sebagaimana telah ditetapkan bagi manusia untuk mati satu kali dan setelah itu penghakiman" (Ibrani 9:27).
  3. Bacalah pengajaran Tuhan kita di Lukas 16:19-31. Dua orang mati. Satu dibawa oleh para malaikat ke dalam sorga. Yang lain dilempar ke dalam neraka dan penyiksaan kekal. Keduanya mempunyai keadaan bersifat kekal dan tidak dapat diubah.
  4. Tidak ada hal yang dilakukan oleh orang yang masih hidup yang dapat mengubah status dari orang mati. Tidak juga oleh banyaknya doa, atau misa, atau korban-korban, atau persembahan, atau pemberian kepada gereja, yang dapat melakukan apapun juga – hal baik atau hal buruk – untuk jiwa-jiwa dari orang mati.
  5. Berdoa, jika Engkau ingin, untuk yang masih hidup, dan memenangkan mereka untuk Kristus hari ini juga!
 
Share