Doa Untuk Pemimpin Gereja PDF Print E-mail
Written by DR S H TOW   
Wednesday, 21 April 2010 16:17

62. Doa Untuk Pemimpin Gereja

"Saudara-saudara, berdoalah untuk kami."

1 Tesalonika 5:25

"Brethren, pray for us. " 1 Thessalonians 5:25

Tuhan Allah Yang Mahakuasa,


Engkau sudah memanggil para laki-laki dan perempuan tertentu kepada kedudukan kepemimpinan di dalam gereja. Apakah itu ada di majelis, Sekolah Minggu, Ibadah Pemuda, serta persekutuan-persekutuan serta kelompok-kelompok lain yang ada, semua mereka ini adalah para hamba yang Engkau pilih. Engkau sudah mendelegasikan kepada mereka suatu tanggung jawab yang serius dan besar, bahkan pemeliharaan jiwa-jiwa di dalam cakupan tugas mereka. Tuhan, bagi mereka kami berdoa; supaya Engkau mengaruniakan kepada mereka kasih karunia khusus dan pengurapan Roh sehingga mereka dengan baik diperlengkapi untuk tugas ini.


Bapa di Sorga, tolonglah mereka untuk selalu rajin dan setia dalam jabatan, selalu ingat akan kesejahteraan rohani dari kawanan domba. Tanamkanlah pada setiap hati mereka suatu keinginan mengenal FirmanMu lebih baik dengan sungguh-sungguh dan mendalam, supaya mempersembahkan waktu dan energi untuk persiapan rohani setiap hari. Karuniakan pada mereka masing-masing suatu kesiap-siagaan untuk menghabiskan dan dihabiskan di dalam pelayanan milik Tuan. Jagalah semua hambaMu kuat di dalam tubuh, jiwa dan roh, terbakar habis, sebelum Ia datang. Inilah doaku di dalam nama Yesus.


Amin.

 
Share