KUASA ROH YANG MEMBERIKAN HIDUP PDF Print E-mail
Written by Terang Alkitab   
Tuesday, 30 March 2010 13:55

MENGENAL ALLAH DAN FIRMANNYA (36/90)
Pedoman Saaat Teduh ( Hari Ke-36 dari 90 Hari)

 

KUASA ROH YANG MEMBERIKAN HIDUP

"Jika seorang tidak dilahirkan dari... Roh."

YOHANES 3:5-8
Titus 3:5-6

Kuasa Roh yang memberikan hidup menjadi titik perhatian di dalam percakapan Kristus dengan Nikodemus. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan Roh, ia tidak dapat masuk ke dalam Kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging, adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari Roh, adalah roh. Janganlah engkau heran, karena Aku berkata kepadamu: Kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup, ke mana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau ke mana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh"(Yoh. 3:5-8). Melalui Roh yang memberikan hidup inilah mujizat kelahiran baru dikerjakan.

 

Kuasa Roh yang memberikan hidup secara jelas ditonjolkan di dalam percakapan Kristus dengan perempuan Samaria. "Jawab Yesus kepadanya: 'Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu: Berilah Aku minum! niscaya engkau telah meminta kepada-Nya dan la telah memberikan kepadamu air hidup.' Kata perempuan itu kepada-Nya: 'Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam; dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu? Adakah Engkau lebih besar dari pada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan temaknya?' Jawab Yesus kepadanya: 'Barangsiapa minum air ini, ia akan haus lagi, tetapi barangsiapa minum air yang akan Kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan Kuberikan kepadanya, akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal'" (Yoh. 4:10-14).


Pemikiran yang sama ditegaskan di dalam pengajaran Tuhan kepada khalayak ramai di waktu terkemudian. "Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru: `Barangsiapa haus, baiklah ia datang kepada-Ku dan minum! Barangsiapa percaya kepada-Ku, seperti yang dikatakan oleh Kitab Suci: Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup.' Yang dimaksudkan-Nya ialah Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepada-Nya" (Yoh. 7:37-39).


RENUNGKAN
"Tetes terkecil dari Roh...seperti' mata air yg tidal hentinya mengalir, yang tidak pernah kering"(Calvin).

DOAKAN
"Roll Kudus,Pembimbing yang; setia, senantiasa di sisi orang percaya.Pimpinlah dengan lemah lembut kami yang adalaa peziarah di tanah yang tandus.


 
Share