KEHENDAK DESIDERATIF ALLAH PDF Print E-mail
Written by Terang Alkitab   
Tuesday, 30 March 2010 16:26

MENGENAL ALLAH DAN FIRMANNYA (53/90)
Pedoman Saaat Teduh ( Hari Ke-53 dari 90 Hari)

 

 

KEHENDAK DESIDERATIF ALLAH

"Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik."

YEHEZKIEL 33:7-16
2 Petrus 3:9


Aspek kedua dari kehendak Allah yang umum adalah kehendak desideratif-Nya. Ketika Yesus memberikan kita Yohanes i 16, Dia menawarkan kepada seluruh umat manusia kasih karunia-Nya yang menyelamatkan. Adalah sesuai sifat-Nya, penuh kasih dan rahmat, untuk menginginkan ,semua manusia diselamatkan. "Katakanlah kepada mereka: Demi Aku yang hiBup, demikianlah firman Tuhan ALLAH, „aku tiBak berkenan kepaBa kematian orang fasik, meiainkan Aku berkenan kepaBa pertobatan orang fasik itu Bari kelakuannya supaya is hidup. Bertobatlah, bertobatlah Bari hiBupmu yang jahat itu! Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel?" (Yeh. 33:11). "Apakah Aku berkenan kepada kematian orang fasik? demikianlah firman Tuhan ALLAH. Bukankah kepaBa pertobatannya supaya is hiBup?"(Yeh. 18:23). "Itulah yang balk Ban yang berkenan kepaBa Allah, Juruselamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan Ban memperoleh pengetahuan akan kebenaran- (1Tim. 2:3-4). "Tuhan tidak lalai menepati janji-Nya, sekalipun aBa orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi la sabar terhaBap kamu, karena la menghenBaki supaya jangan aBa yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik Ban bertobat" (2Ptr. 3:9).


Nah, kaum hiper-Calvinis akan mengatakan bahwa kasih Allah hanyalah untuk kaum pilihan dan bahwa Yohanes 3:16 ditujukan kepada kaum pilihan, bukan kepada segenap umat manusia. Orang yang berkata demikian sebenarnya ingin bergerak melampaui Calvin sendiri. Karena jika Anda membaca tafsiran Calvin untuk Yohanes 3:16, dia berkata bahwa anugerah Allah yang menyelamatkan ditujukan kepada segenap dunia. Tetapi tidak semua manusia akan percaya. Maka Agustinus memberikan diktum terkenal, "Cukup bagi semua, efisien bagi kaum pilihan." Mengatakan bahwa Yohanes 3:16 hanya ditawarkan kepada kaum pilihan adalah seperti melakukan obral Natal yang besar dengan spanduk bertuliskan: "Hanya pembeli yang perlu mask"! Apakah Anda seorang Kristen? Percayalah kepada Dia sekarang dan Anda akan diselamatkan, balk Anda termasuk kaum pilihan atau bukan. Bahkan jika Anda benar-benar percaya kepada Dia, mengasihi Dia, Anda adalah kaum pilihan (Rm. 8:28).

RENUNGKAN

Allah mengundang semua manusia tanpa pandang bulu kepada  keselamatan melalui injil (calvin).

DOAKAN
Tuhan, jadikan aku penginjil yang berjiwa besar agar dan berpandangan luas.

Last Updated on Wednesday, 21 April 2010 17:25
 
Share